top of page

gizlilik politikası

i. bu gizlilik politikası, sitemiz guideist.com ve ilişkili alt alan adlarında (toplu olarak, ''site'') geçerlidir. sitemizi kullanarak bu gizlilik politikasını okuduğunuzu, anladığınızı ve politikamızda tanımlanan şekliyle bilgilerinizin tarafımızca toplanmasını, depolanmasını, kullanılmasını ve ifşasını onayladığınızı kabul etmektesiniz.

ii. guideist, siteyi ziyaret ettiğinizde, herhangi bir hizmeti almayı kabul ettiğinizde veya bu hizmete iştirak ettiğinizde sizden bilgi toplar. sizden, aşağıdaki bilgileri toplarız:   

a. kişisel olmayan bilgiler: ziyaret ettiğiniz sayfalar, ip adresiniz, tarayıcı türünüz ve tarayıcınızın dili, ziyaretinizin tarih ve saati
   
b. e-posta adresi
   
c. isim ve soyisim
   
ç. telefon numarası
     
d. kimlik numarası
     
e. doğum tarihi
   
f. ikamet adresi
     
g. covid-19'la ilgili, verilmesi yasal olarak zorunlu bilgiler
     
ğ. yazılı talepte bulunmanız haricinde, hizmetlerimizi ifa ederken çekeceğimiz/kayda alacağımız görseller (toplu olarak, ''görseller'')
     
h. tarafımıza ileterek; dünya üzerinde mevcut durumda bilinen veya sonradan üretilecek herhangi bir araç ile herhangi bir amaçla dünya çapında kullanmak, yeniden üretmek, değiştirmek, uyarlamak, çevirmek, dağıtmak, yayınlamak, çeşitli eserler yaratmak ve genel olarak yayınlamak adına özel olmayan, telifsiz, ücretinden tamamen vazgeçilmiş, sürekli, transfer edilebilir, vazgeçilemez hakkını bize sağladığınız herhangi bir geribildirim, yorum, fikir, geliştirme ve öneri (toplu olarak ''kullanıcı içeriği'') ve bu içerikle bağlantılı olarak sağlayacağınız isim. buna ek olarak, söz konusu içeriğe herhangi bir isim atfedip atfetmeme hakkının bize ait olduğunu da kabul etmektesiniz. içerik sağlayarak bu hizmet sözleşmesinin herhangi bir kısmını ihlal eden kişi veya kuruma karşılık olarak guideist'in ve sizin hakkınızı arama hakkını da bize tevdi etmektesiniz. sağlayacağınız içeriğin gizli olmadığını ve tescilsiz/patentsiz olduğunu kabul etmektesiniz. ayrıca, içerik üzerinde herhangi bir manevi hakka (isnat veya bütünlük dahil) sahip olduğunuzun tespit edilmesi durumunda; içerikle, içerik kaynaklı başka bir eserle, güncellemeyle veya geliştirmeyle alakalı kişisel olarak tanımlanabilecek herhangi bir bilginin kullanılmasını talep etmeyeceğinizi; söz konusu içeriğin guideist tarafından yayınlanmasını, kullanılmasını, değiştirilmesini, silinmesini ve söz konusu içerikten istifade edilmesine itirazınızın bulunmadığını; içeriğin herhangi bir yazarından manevi hak talebinde bulunmamayı, söz konusu yazar üzerinde yetki iddia etmemeyi sonsuza dek kabul ettiğinizi ve söz konusu hak ve yetkilerden ebediyen feragat ettiğinizi ve herhangi bir manevi hak sebebiyle bizlere karşı bulunacağınız farklı türde iddialardan ebediyen vazgeçtiğinizi bildirmektesiniz.


iii. ''a'', ''b'', ''c'' ve ''ç'' bentlerinde belirtilen bilgiler kısmen veya tamamen aşağıda belirtilen amaçlar ve/veya platformlarda kullanılabilir;   

a. aldığınız hizmetlerle ilgili sizi bilgilendirmek
   
b. dilediğiniz zaman almayı reddedebileceğiniz; hizmetlerimiz ve kampanyalarımız hakkında işbirliğinde bulunduğumuz kurumlar, guideist veya endemik tur olarak tarafınıza bültenler göndermek
   
c. sitemizin istatistiksel analizi


iv. ‘’c’’ ve ''ğ'' bendinde belirtilen bilgiler kısmen veya tamamen aşağıda belirtilen amaçlar ve/veya platformlarda kullanılabilir;   

a. teşhir, dönüştürme, farklı dillere çevirme, anlam açıklığı ve gramer adına düzenleme, reklamlara ve diğer işlere yerleştirme, çeşitli eserler üretme, sitede ve sosyal medya hesaplarında tanıtmak ve yaymak dahil olmak fakat bunlarla kısıtlı olmamak üzere faaliyetler ve
   
b. sitedeki, sosyal medyadaki ve görsellerdeki içeriğe ek veya görselleri, sitedeki ve sosyal medyadaki içeriği barındıran reklam ve diğer bilgiyi teşhir etmek. bununla birlikte, söz konusu reklamlardan ötürü tarafınıza herhangi bir ücret ödenmeyeceğini kabul etmiş olursunuz. sözkonusu reklamların tarzı, biçimi ve içeriği tarafınıza bildirim yapmaksızın değiştirilir.


v. istisnai olmakla beraber bizimle paylaştığınız bilgileriniz, farklı makamlarla paylaşılabilir. bu istisnai durumlar; kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik vb. gibi yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluk ve yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne uygun yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi olabilir. bilgileriniz, 6098 sayılı türk borçlar kanunu'na göre 10 yıl süreyle saklanır.

vi. bizimle paylaşmanız veya bir rezervasyon yapmanız durumunda kişisel bilgilerinizi güvende tutmak adına çeşitli yöntemler uygulanır. bilgilerinizi, güvenli bir sunucuda barındırırız. kredi kartı bilgisi gibi hassas bilgiler güvenli soket katmanı teknolojisi üzerinden aktarılır ve ödeme geçişi sağlayıcılarımızın sadece özel giriş haklarına sahip ve edindikleri bilgileri gizli tutmakla yükümlü yetkili kişilerinin erişebileceği veritabanına aktarılır. ödeme sonrası, özel bilgileriniz (kredi kartı, sosyal güvenlik numarası, mali bilgiler gibi) dosyalanmaz. bilgilerinizi, alakasız bir üçüncü tarafla paylaşmamayı taahhüt ederiz. bununla birlikte tarafımızca, bize veya bizim üzerimizden üçüncü bir tarafa aktaracağınız bilgileriniz için mutlak bir güvenlik garantisi vermemek ve temin etmemekte veya hizmete ilişkin bilgilerinizin fiziksel, teknik veya yönetimsel tedbirlerimiz ihlal edilerek başkaları tarafından erişilemeyeceği, ifşa edilemeyeceği, değiştirilemeyeceği veya yok edilemeyeceği taahhüdünde bulunamamaktayız.

vii. 13 yaş altı çocuklardan kasti olarak bilgi toplamamaktayız. 13 yaş altı çocukların bizimle herhangi bir kişisel bilgisini paylaşmaması gerekmektedir.

viii. sitenin ziyaret ettiğiniz yerlerini belirleyebilmek adına ''çerezler'' kullanmaktayız. çerezler, tarayıcınız tarafından bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza yerleştirilen küçük bilgilerdir. sitedeki içerikleri kişiselleştirmek adına da çerezleri kullanırız. tarayıcıların çoğu çerez kullanımını engelleme seçeneğine sahiptir. bununla birlikte, çerezleri engellemeniz durumunda sitemizin bazı işlevlerini veyahut tümünü kullanamayabilirsiniz. çerezlere hiçbir zaman kişisel bilgi yerleştirmemekteyiz.

ix. kullandığımız yöntemler arasında yeniden pazarlama da bulunmaktadır. yeniden pazarlama, sitemizi halihazırda ziyaret etmiş kişilere internet üzerinde reklâmların gösterilmesi faaliyetidir.

bottom of page